• Slide1
  • Slider 2
  • Slider 3

Thống kê nhận lớp

BẢNG THỐNG KÊ TRẠNG THÁI ĐĂNG KÝ NHẬN LỚP

Lọc:
STT Ảnh Họ tên Lớp dạy Mã lớp Maps Hình thức/Lệ phí Trạng thái View
1 Lê Phạm Minh Quân
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 4 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 2,100,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
83076 Chuyển khoản
35%= 735,000₫
Chờ duyệt Xem
2 Cao Lê Thiên Hằng
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
82974 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
3 Nguyễn Xuân Quỳnh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
82974 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
4 Lê Thị Thúy Hân
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 8 GS
83041 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Chờ duyệt Xem
5 Cù Thành Luân
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 4 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 2,100,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
83076 Chuyển khoản
35%= 735,000₫
Chờ duyệt Xem
6 Dương Hoàng Yến Linh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 6 Quận 8 Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 7 GS
83046 Chuyển khoản
35%= 490,000₫
Chờ duyệt Xem
7 Nguyễn Thị Huyền Trang
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 4 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 2,100,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
83076 Chuyển khoản
35%= 735,000₫
Chờ duyệt Xem
8 Ngô Trần Thùy Trang
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 6 Quận 8 Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 7 GS
83046 Chuyển khoản
35%= 490,000₫
Chờ duyệt Xem
9 Võ Văn Luôn
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 H.Hóc Môn Hồ Chí Minh
Lương: 3,300,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
83077 Chuyển khoản
35%= 1,155,000₫
Đủ điều kiện Xem
10 Trần Anh Tài
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 H.Hóc Môn Hồ Chí Minh
Lương: 3,300,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
83077 Chuyển khoản
35%= 1,155,000₫
Đủ điều kiện Xem
11 Nguyễn phạm Cao Lễ
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 H.Hóc Môn Hồ Chí Minh
Lương: 3,300,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
83077 Chuyển khoản
35%= 1,155,000₫
Xem xét Xem
12 Hồ Thị Mỹ Linh
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Đàn nhạc Lớp năng khiếu H.Nhà Bè Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
83052 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Đủ điều kiện Xem
13 Dương thị luyến
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Đàn nhạc Lớp năng khiếu H.Nhà Bè Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
83052 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Đủ điều kiện Xem
14 Khưu Thị Thanh Thảo
Hiện là: Nữ Cử nhân sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Đàn nhạc Lớp năng khiếu H.Nhà Bè Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
83052 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Đủ điều kiện Xem
15 Trần Minh Thiện
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 H.Bình Chánh Hồ Chí Minh
Lương: 3,600,000đ - Đã đăng ký: 11 GS
83048 Chuyển khoản
35%= 1,260,000₫
Đủ điều kiện Xem
16 Lê Kiều Anh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 5 Q.Thủ Đức Hồ Chí Minh
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
83075 Chuyển khoản
35%= 1,050,000₫
Chờ duyệt Xem
17 Nguyễn Văn Sang
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 11 H.Nhà Bè Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
83059 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Đủ điều kiện Xem
18 Võ Thiện Hảo
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 12 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
83019 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Chờ duyệt Xem
19 Võ Thiện Hảo
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 1 H.Nhà Bè Hồ Chí Minh
Lương: 3,600,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
83072 Chuyển khoản
35%= 1,260,000₫
Đủ điều kiện Xem
20 Lê Thị Nga
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 11 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 3,600,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
83073 Chuyển khoản
35%= 1,260,000₫
Chờ duyệt Xem
21 Lê Thị Nga
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Lý Lớp 11 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 3,600,000đ - Đã đăng ký: 6 GS
83074 Chuyển khoản
35%= 1,260,000₫
Không đạt Xem
22 Hồ Thị Mỹ Phượng
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Lý Lớp 11 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
83042 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Chờ duyệt Xem
23 Châu Thị Niên
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 5 Q.Thủ Đức Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 11 GS
83064 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
24 Trần Thị Hằng
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Lý Lớp 11 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 3,600,000đ - Đã đăng ký: 6 GS
83074 Chuyển khoản
35%= 1,260,000₫
Không đạt Xem
25 Lê Thị Thanh Hiền
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Lý Lớp 11 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 3,600,000đ - Đã đăng ký: 6 GS
83074 Chuyển khoản
35%= 1,260,000₫
Không đạt Xem
26 Tô Xuân Phương
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Lý Lớp 11 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 3,600,000đ - Đã đăng ký: 6 GS
83074 Chuyển khoản
35%= 1,260,000₫
Xem xét Xem
27 Nguyễn Thị Huệ
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Lý Lớp 11 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 3,600,000đ - Đã đăng ký: 6 GS
83074 Chuyển khoản
35%= 1,260,000₫
Đủ điều kiện Xem