• Slide1
  • Slider 2
  • Slider 3

Thống kê nhận lớp

BẢNG THỐNG KÊ TRẠNG THÁI ĐĂNG KÝ NHẬN LỚP

Lọc:
STT Ảnh Họ tên Lớp dạy Mã lớp Maps Hình thức/Lệ phí Trạng thái View
1 Lê Ngọc Thanh
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 11 Quận 11 Hồ Chí Minh
Lương: 2,800,000đ - Đã đăng ký: 33 GS
86561 Chuyển khoản
35%= 980,000₫
Chờ duyệt Xem
2 Nguyễn Thị Thùy Linh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 11 Quận 11 Hồ Chí Minh
Lương: 2,800,000đ - Đã đăng ký: 33 GS
86561 Chuyển khoản
35%= 980,000₫
Chờ duyệt Xem
3 Nguyễn Thị Nguyên Hương
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Đàn nhạc Lớp năng khiếu Q.Thủ Đức Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 8 GS
86485 Chuyển khoản
35%= 490,000₫
Chờ duyệt Xem
4 Nguyễn Thị Tầm Thương
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng việt Lớp 3 Quận 11 Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 41 GS
86433 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Chờ duyệt Xem
5 Bùi Thảo Vy
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 11 Quận 11 Hồ Chí Minh
Lương: 2,800,000đ - Đã đăng ký: 33 GS
86561 Chuyển khoản
35%= 980,000₫
Chờ duyệt Xem
6 Võ Phương Cẩm Tú
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 12 Quận 9 Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
86575 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Chờ duyệt Xem
7 Bạch Văn Thuận
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 10 Quận 6 Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 25 GS
86471 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Chờ duyệt Xem
8 Hắc Đàng Thanh Huyền
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 4 Q.Bình Tân Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 21 GS
86507 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Chờ duyệt Xem
9 Nguyễn Đình Phúc
Hiện là: Nam Thạc Sỹ
Việc làm cần gia sư dạy môn Lý Lớp 7 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 3,600,000đ - Đã đăng ký: 27 GS
86539 Chuyển khoản
35%= 1,260,000₫
Chờ duyệt Xem
10 Đặng Thị Thúy Linh
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 7 Q.Phú Nhuận Hồ Chí Minh
Lương: 3,600,000đ - Đã đăng ký: 16 GS
86529 Chuyển khoản
35%= 1,260,000₫
Chờ duyệt Xem
11 Nguyễn Thành Đạt
Hiện là: Nam Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 6 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 3,600,000đ - Đã đăng ký: 18 GS
86534 Chuyển khoản
35%= 1,260,000₫
Chờ duyệt Xem
12 Nguyễn Thành Đạt
Hiện là: Nam Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Lý Lớp 7 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 3,600,000đ - Đã đăng ký: 27 GS
86539 Chuyển khoản
35%= 1,260,000₫
Chờ duyệt Xem
13 Hoàng Phạm Thanh Hà
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 11 Quận 11 Hồ Chí Minh
Lương: 2,800,000đ - Đã đăng ký: 33 GS
86561 Chuyển khoản
35%= 980,000₫
Chờ duyệt Xem
14 Phạm Quỳnh Như
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 7 Q.Phú Nhuận Hồ Chí Minh
Lương: 3,600,000đ - Đã đăng ký: 16 GS
86529 Chuyển khoản
35%= 1,260,000₫
Chờ duyệt Xem
15 Phan Huỳnh Giáng Ngọc
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 8 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 10 GS
86544 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
16 Bùi Tuyết Nhi
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 4 Q.Bình Tân Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 14 GS
86523 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Chờ duyệt Xem
17 Bùi Tuyết Nhi
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Báo bài Lớp 3 Q.Bình Tân Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 24 GS
86543 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Chờ duyệt Xem
18 Bùi Tuyết Nhi
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 8 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 10 GS
86544 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
19 Bùi Tuyết Nhi
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 11 Quận 11 Hồ Chí Minh
Lương: 2,800,000đ - Đã đăng ký: 33 GS
86561 Chuyển khoản
35%= 980,000₫
Chờ duyệt Xem
20 Phạm Thị Tú Trinh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 4 Q.Bình Tân Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 14 GS
86523 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Chờ duyệt Xem
21 Nguyễn Di Tân
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Lý Lớp 12 Q.Tân Bình Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
86569 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Đủ điều kiện Xem
22 Trần Hoàng Minh
Hiện là: Nam Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Đức Lớp ngoại ngữ Q.Gò Vấp Hồ Chí Minh
Lương: 6,400,000đ - Đã đăng ký: 18 GS
86566 Chuyển khoản
25%= 1,600,000₫
Không đạt Xem
23 Do Thao
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Đức Lớp ngoại ngữ Q.Gò Vấp Hồ Chí Minh
Lương: 6,400,000đ - Đã đăng ký: 18 GS
86566 Chuyển khoản
25%= 1,600,000₫
Chờ duyệt Xem
24 Phạm Nguyễn Huy Khanh
Hiện là: Nữ Bằng Khác
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Đức Lớp ngoại ngữ Q.Gò Vấp Hồ Chí Minh
Lương: 6,400,000đ - Đã đăng ký: 18 GS
86566 Chuyển khoản
25%= 1,600,000₫
Đủ điều kiện Xem
25 Trần Thị Hồng Yến
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Đức Lớp ngoại ngữ Q.Gò Vấp Hồ Chí Minh
Lương: 6,400,000đ - Đã đăng ký: 18 GS
86566 Chuyển khoản
25%= 1,600,000₫
Đủ điều kiện Xem
26 Lê Ngọc Tiến
Hiện là: Nam Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Đức Lớp ngoại ngữ Q.Gò Vấp Hồ Chí Minh
Lương: 6,400,000đ - Đã đăng ký: 18 GS
86566 Chuyển khoản
25%= 1,600,000₫
Không đạt Xem
27 Huỳnh Thị Lộc Minh
Hiện là: Nữ Cử nhân sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Đức Lớp ngoại ngữ Q.Gò Vấp Hồ Chí Minh
Lương: 6,400,000đ - Đã đăng ký: 18 GS
86566 Chuyển khoản
25%= 1,600,000₫
Đủ điều kiện Xem