• Slide1
  • Slider 2
  • Slider 3

Thống kê nhận lớp

BẢNG THỐNG KÊ TRẠNG THÁI ĐĂNG KÝ NHẬN LỚP

Lọc:
STT Ảnh Họ tên Lớp dạy Mã lớp Maps Hình thức/Lệ phí Trạng thái View
1 Lê Thị Mộng Tuyền
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Trung Lớp ngoại ngữ Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 2,800,000đ - Đã đăng ký: 4 GS
85463 Chuyển khoản
35%= 980,000₫
Chờ duyệt Xem
2 Quảng Đại Quang
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
85551 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Chờ duyệt Xem
3 Nguyễn Thiên Diệp
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 9 Q.Gò Vấp Hồ Chí Minh
Lương: 4,000,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
85515 Chuyển khoản
35%= 1,400,000₫
Chờ duyệt Xem
4 Lê Trọng Nhân
Hiện là: Nam Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 10 Quận 6 Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 7 GS
85519 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Chờ duyệt Xem
5 Lê Hoàng Phương Thảo
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 10 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 7 GS
85545 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Không đạt Xem
6 Nguyễn Ngọc Thanh Mai
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 10 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 7 GS
85545 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Không đạt Xem
7 Nguyễn Thanh Vân
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 10 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 7 GS
85545 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Không đạt Xem
8 Trần Thị Mai Phương
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 10 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 7 GS
85545 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Không đạt Xem
9 Dương Lệ Minh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 10 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 7 GS
85545 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Đủ điều kiện Xem
10 Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 10 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 7 GS
85545 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Không đạt Xem
11 Đặng Thị Ngọc Khánh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Trung Lớp ngoại ngữ Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 6 GS
85547 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
12 Nguyễn Đỗ Kim Ánh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Trung Lớp ngoại ngữ Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 6 GS
85547 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Chờ duyệt Xem
13 Đỗ Điền Uyển My
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Trung Lớp ngoại ngữ Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 6 GS
85547 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Đủ điều kiện Xem
14 Đặng Thị Tuyết Nhi
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Trung Lớp ngoại ngữ Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 6 GS
85547 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Đủ điều kiện Xem
15 Lê Thị Trang
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Trung Lớp ngoại ngữ Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 6 GS
85547 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Đủ điều kiện Xem
16 Trương Kim Long
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 12 Q.Bình Tân Hồ Chí Minh
Lương: 2,700,000đ - Đã đăng ký: 6 GS
85542 Chuyển khoản
35%= 945,000₫
Chờ duyệt Xem
17 Phạm Thị Bích Ngọc
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Q.Gò Vấp Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 11 GS
85536 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
18 Trần Khẹn
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Trung Lớp ngoại ngữ Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 6 GS
85547 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Không đạt Xem
19 Nguyễn Thị Như Thường
Hiện là: Nữ Sinh viên sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 3 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
85550 Chuyển khoản
35%= 490,000₫
Không đạt Xem
20 Nguyễn Trần Nhã Phương
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 3 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
85550 Chuyển khoản
35%= 490,000₫
Đủ điều kiện Xem
21 Phạm Phương Thảo
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 10 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 7 GS
85545 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Đủ điều kiện Xem
22 Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Hiện là: Nữ Sinh viên sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 3 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
85550 Chuyển khoản
35%= 490,000₫
Đủ điều kiện Xem
23 Nguyễn Tiến Phúc
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
85551 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Chờ duyệt Xem
24 Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Hiện là: Nữ Sinh viên sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 3 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
85550 Chuyển khoản
35%= 490,000₫
Không đạt Xem
25 Hồ Minh Trí
Hiện là: Nam Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
85551 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Đủ điều kiện Xem
26 Nguyễn Hoàng Ngọc Hiền
Hiện là: Nữ Sinh viên sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 3 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,400,000đ - Đã đăng ký: 5 GS
85550 Chuyển khoản
35%= 490,000₫
Đủ điều kiện Xem
27 Đoàn Thị Kim Thoa
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 4 H.Bình Chánh Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
85544 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Đã nhận lớp Xem