• Slide1
  • Slider 2
  • Slider 3

Thống kê nhận lớp

BẢNG THỐNG KÊ TRẠNG THÁI ĐĂNG KÝ NHẬN LỚP

Lọc:
STT Ảnh Họ tên Lớp dạy Mã lớp Maps Hình thức/Lệ phí Trạng thái View
1 Phạm Bảo Trâm
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 8 Q.Phú Nhuận Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 9 GS
84049 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
2 Trần Thị Hồng Anh
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 8 Q.Phú Nhuận Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 9 GS
84049 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
3 Dương Thị Thuý Hằng
Hiện là: Nữ Kỹ Sư
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 10 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 2,800,000đ - Đã đăng ký: 14 GS
83989 Chuyển khoản
35%= 980,000₫
Chờ duyệt Xem
4 Nguyễn Thị Thu Hương
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng việt Lớp 2 H.Nhà Bè Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 23 GS
84046 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Chờ duyệt Xem
5 NGUYỄN THỊ NHƯ BÌNH
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Vẽ Lớp 8 Quận 9 Hồ Chí Minh
Lương: 3,600,000đ - Đã đăng ký: 13 GS
83797 Chuyển khoản
35%= 1,260,000₫
Chờ duyệt Xem
6 Lê Kim Hiếu
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 15 GS
84053 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Chờ duyệt Xem
7 Đặng Gia Hân
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 8 Q.Phú Nhuận Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 9 GS
84049 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
8 Dương Mỹ Hảo
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 Q.Phú Nhuận Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 13 GS
84048 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
9 Vũ Hồng Trâm Anh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 15 GS
84053 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Chờ duyệt Xem
10 Mã Sinh Sang
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 15 GS
84053 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Chờ duyệt Xem
11 Trương Ngọc Hân
Hiện là: Nữ Kỹ Sư
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 15 GS
84053 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Chờ duyệt Xem
12 Phạm Lê Quí Ngọc
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng việt Lớp 2 H.Nhà Bè Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 23 GS
84046 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Chờ duyệt Xem
13 Trần Thị Thuỳ Linh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 8 Q.Phú Nhuận Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 9 GS
84049 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
14 Trần Thị Thuỳ Linh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 15 GS
84053 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Chờ duyệt Xem
15 Trương Thị Thanh Chúc
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 15 GS
84053 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Chờ duyệt Xem
16 Trần Hải Nam
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 10 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 2,800,000đ - Đã đăng ký: 14 GS
83989 Chuyển khoản
35%= 980,000₫
Chờ duyệt Xem
17 Trần Thuỳ Linh
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng việt Lớp 2 H.Nhà Bè Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 23 GS
84046 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Chờ duyệt Xem
18 Mai Kim Huy
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 15 GS
84053 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Chờ duyệt Xem
19 Phạm Kim Khánh
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 5 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 3,600,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
84050 Chuyển khoản
35%= 1,260,000₫
Chờ duyệt Xem
20 Phạm Kim Khánh
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 15 GS
84053 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Chờ duyệt Xem
21 Nguyễn Kim Thắm
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 Q.Phú Nhuận Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 13 GS
84048 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Chờ duyệt Xem
22 Nguyễn Kim Thắm
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 15 GS
84053 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Chờ duyệt Xem
23 Lê Thanh Như
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 15 GS
84053 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Chờ duyệt Xem
24 Phạm Nguyễn Xuân Hương
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 15 GS
84053 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Chờ duyệt Xem
25 Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 8 Q.Phú Nhuận Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 13 GS
84048 Tới trung tâm
40%= 640,000₫
Chờ duyệt Xem
26 Võ Thị Nguyên Thảo
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 1 Q.Tân Phú Hồ Chí Minh
Lương: 1,800,000đ - Đã đăng ký: 15 GS
84053 Chuyển khoản
35%= 630,000₫
Chờ duyệt Xem
27 Phạm Thị Hiếu
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng việt Lớp 2 H.Nhà Bè Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 23 GS
84046 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Chờ duyệt Xem