• Slide1
  • Slider 2
  • Slider 3

Thống kê nhận lớp

BẢNG THỐNG KÊ TRẠNG THÁI ĐĂNG KÝ NHẬN LỚP

Lọc:
STT Ảnh Họ tên Lớp dạy Mã lớp Maps Hình thức/Lệ phí Trạng thái View
1 Lưu Hữu Lộc
Hiện là: Nam Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Luyện chữ đẹp Lớp 1 Quận 3 Hồ Chí Minh
Lương: 2,500,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
82034 Chuyển khoản
35%= 875,000₫
Chờ duyệt Xem
2 Trương Thị Quế Thanh
Hiện là: Nữ Sinh viên sư phạm
Việc làm cần gia sư dạy môn Anh văn giao tiếp Lớp ngoại ngữ Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 23 GS
81820 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Chờ duyệt Xem
3 Nguyễn Mạnh Hùng
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 12 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 2,800,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
82035 Chuyển khoản
35%= 980,000₫
Chờ duyệt Xem
4 Nguyễn Ngọc Minh
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Q.Tân Bình Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 16 GS
82013 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Chờ duyệt Xem
5 Lương Thị Thu Thảo
Hiện là: Nữ Giáo Viên
-- -- Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 2,200,000đ - Đã đăng ký: 8 GS
81984 Chuyển khoản
35%= 770,000₫
Chờ duyệt Xem
6 Nguyễn Thị Ngọc Linh
Hiện là: Nữ Giáo Viên
-- -- Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 2,200,000đ - Đã đăng ký: 8 GS
81984 Chuyển khoản
35%= 770,000₫
Chờ duyệt Xem
7 Phạm Trịnh Minh Sơn
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 12 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 2,800,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
82035 Chuyển khoản
35%= 980,000₫
Xem xét Xem
8 Đoàn Lê Đoan Trang
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Lý Lớp 11 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 700,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
82026 Chuyển khoản
35%= 245,000₫
Chờ duyệt Xem
9 Nguyễn Thị Huyền Trang
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp lá Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,200,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
82037 Chuyển khoản
35%= 420,000₫
Không đạt Xem
10 Phan Thị Cẩm Uyên
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp lá Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,100,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
82036 Chuyển khoản
35%= 385,000₫
Xem xét Xem
11 Huỳnh Ngọc Hương
Hiện là: Nữ Cử Nhân
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 5 Quận 1 Hồ Chí Minh
Lương: 3,600,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
82031 Chuyển khoản
35%= 1,260,000₫
Đủ điều kiện Xem
12 Nguyễn Thị Kiều Giang
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Luyện chữ đẹp Lớp 1 Quận 3 Hồ Chí Minh
Lương: 2,500,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
82034 Chuyển khoản
35%= 875,000₫
Đủ điều kiện Xem
13 TRAN THI THANH AN
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp lá Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 1,100,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
82036 Chuyển khoản
35%= 385,000₫
Không đạt Xem
14 Đoàn Thị Ánh Nguyệt
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 10 Quận 3 Hồ Chí Minh
Lương: 2,200,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
82033 Chuyển khoản
35%= 770,000₫
Xem xét Xem
15 Võ Quang Mến
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 12 Quận 2 Hồ Chí Minh
Lương: 2,800,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
82035 Chuyển khoản
35%= 980,000₫
Không đạt Xem
16 Nguyễn Thị Kim Ngọc
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Luyện chữ đẹp Lớp 1 Quận 3 Hồ Chí Minh
Lương: 2,500,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
82034 Chuyển khoản
35%= 875,000₫
Đủ điều kiện Xem
17 Võ Thành Long
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Q.Tân Bình Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 16 GS
82013 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Chờ duyệt Xem
18 Trương Thị Hồng
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 5 Quận 1 Hồ Chí Minh
Lương: 3,600,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
82031 Chuyển khoản
35%= 1,260,000₫
Xem xét Xem
19 Trần Thiện Thơ
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 12 Quận 12 Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
81994 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Không đạt Xem
20 Huynh Thi Phi Linh
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
82032 Chuyển khoản
35%= 1,050,000₫
Đủ điều kiện Xem
21 Huỳnh Tấn Lạc
Hiện là: Nam Thạc Sỹ
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Q.Bình Thạnh Hồ Chí Minh
Lương: 3,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
82032 Chuyển khoản
35%= 1,050,000₫
Không đạt Xem
22 Phan Huỳnh Bảo Trung
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Tiếng Anh Lớp 5 Quận 1 Hồ Chí Minh
Lương: 3,600,000đ - Đã đăng ký: 3 GS
82031 Chuyển khoản
35%= 1,260,000₫
Xem xét Xem
23 Trần Thị Lễ Nghĩa
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Luyện chữ đẹp Lớp lá Q.Tân Bình Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
82029 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Đủ điều kiện Xem
24 Nguyễn Thị Thanh Phương
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Luyện chữ đẹp Lớp lá Q.Tân Bình Hồ Chí Minh
Lương: 2,000,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
82029 Chuyển khoản
35%= 700,000₫
Đã nhận lớp Xem
25 Bùi Thị Hà
Hiện là: Nữ Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 10 Quận 3 Hồ Chí Minh
Lương: 2,200,000đ - Đã đăng ký: 2 GS
82033 Chuyển khoản
35%= 770,000₫
Chờ duyệt Xem
26 BÙI ÁNH TRY
Hiện là: Nam Giáo Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 9 Q.Tân Bình Hồ Chí Minh
Lương: 2,400,000đ - Đã đăng ký: 16 GS
82013 Chuyển khoản
35%= 840,000₫
Chờ duyệt Xem
27 Vương Yến Vân
Hiện là: Nữ Sinh Viên
Việc làm cần gia sư dạy môn Toán Lớp 10 Quận 7 Hồ Chí Minh
Lương: 1,600,000đ - Đã đăng ký: 1 GS
82024 Chuyển khoản
35%= 560,000₫
Xem xét Xem