• Slide1
 • Slider 2
 • Slider 3

Đăng ký làm gia sư

 • Tỉnh/Thành dạy (*)
 • Họ tên (*)
 • Ngày sinh(*)
  / /
 • Nguyên Quán (*)
 • Địa chỉ hiện tại (*)
 • Email (*)
 • Điện thoại (*)
 • Ảnh thẻ (*)
 • CMND mặt trước (*)
 • Ảnh bằng cấp (*)
 • Sinh viên(giáo viên) trường (*)
 • Ngành học (*)
 • Năm tốt nghiệp(*)
 • Hiện là (*)
 • Ưu điểm (*)
 • Môn dạy (*)
 • Môn dạy (*)
 • Lớp dạy (*)
 • Lớp dạy (*)
 • Thời gian dạy (*)
 • Số buổi (*)
 • Thời gian làm (*)
 • Yêu cầu lương tối thiểu
  /1 buổi
  1 buổi của Giáo viên là: 90 phút, 1 buổi Sinh Viên là: 120 phút
 • Yêu cầu khác
 • Mã bảo vệ (*)
  captcha
 • * Lưu ý: Khi ấn đăng ký đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận cho trung tâm được phép sử dụng hình ảnh và thông tin của bạn nhằm phục vụ cho quá trình quản lý, giới thiệu tới người có nhu cầu cần thuê tại website này.

Gia sư đăng nhập

Download tài liệu

Video clip

Số lượt truy cập : 68837267
Your IP : 44.211.26.178